1. home »

สำนักปฏิบัติธรรม และศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดประจำจังหวัดนครนายก

คุณสมบัติผู้ขอเลิกยาเสพติด

 1. ไม่มีอาการมึนเมาใดๆ ในขณะรักษาบำบัดเด็ดขาด
 2. ต้องมี 4 จ คือ สมัครใจ เปิดใจ เต็มใจ ใฝ่ใจ
 3. มีผู้ปกครองหรือญาติยินยอมลงนามตามระเบียบของศูนย์
 4. มีญาติ หรือเพื่อนรู้เห็นลงนามเป็นพยาน 1 คน
 5. ขึ้นครูและปฏิญาณตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อ
 6. ยาเสพติดประเภทไม่ผิดกฏหมายให้สัจจะได้ตามต้องการ
 7. ยาเสพติดประเภทผิดกฏหมาย เช่น ยาบ้า เลิกตลอดชีวิต

เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญวัดเขาเพิ่มศรีสว่าง

เพื่อบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ที่บัญชี

 • ธนาคารกรุงไทย
 • สาขาบ้านนา
 • 212-0-29592-1
 • ศูนย์สงเคราะห์ผู้อยากเลิกยาเสพติดฯ

วันเปิดบริการสงเคราะห์

วันปกติ เวลา 8.30-16.00 น.
วันอุโบสถ เวลา 8.30-12.00 น.