เข้ารับริจาค สิ่งของหมู่บ้ายเอื้ออาทร ราชพฤกษ์

วันที่ 4-5 กรกฏาคม 58 เข้ารับริจาค สิ่งของหมู่บ้ายเอื้ออาทร ราชพฤกษ์
ขออนุโมทนา บุญกุศลนี้ ให้กับผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมใจกันมาบริจาคสิ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า หนังสือ
และ อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จงมีแต่ ความสุขความเจริญ เทอญ. บุญ กุศล ไม่มีขาย อยากได้ทำเอา