นโยบายวัด

“วิธีดำเนินการไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ” ผู้ที่จะไปสู่ความสำเร็จได้จิตใจต้อง

  • เข้มแข็ง หนักแน่น
  • มีอุดมการณ์แน่วแน่
  • กล้าที่จะทำความดี
  • ไม่เห็นแก่ปากท้อง เหน็ดเหนื่อย
  • ไม่ให้ความร่วมมือกับพญามาร เสนามาร เป็นอันเด็ดขาด